Komplett koncept
för renovering av
miljonprogrammet

Processen förenklas
industrialiseras och
systematiseras

Snabbt ökad
värdetillväxt - lägre
finansiell insats